Shophouse (Nhà phố thương mại) với quy mô 65 sản phẩm, diện tích mỗi sản phẩm từ 120m2 (diện tích sàn xây dựng là 280m2), Giá bán Shophouse Venezia Beach từ 11 tỷ.

Mẫu thiết kế nhà Shophouse Venezia Beach

Shophouse Venezia Beach mặt trước
Shophouse Venezia Beach mặt trước
Shophouse Venezia Beach mặt sau
Shophouse Venezia Beach mặt sau
MẶT BẰNG TẦNG TRỆT + TẦNG LỬNG + TẦNG 1 CĂN GÓC
MẶT BẰNG TẦNG TRỆT + TẦNG LỬNG + TẦNG 1 CĂN GÓC
MẶT BẰNG TẦNG 2 + TẦNG THƯỢNG CĂN GÓC
MẶT BẰNG TẦNG 2 + TẦNG THƯỢNG CĂN GÓC
MẶT BẰNG TẦNG 1 + TẦNG LỬNG + TẦNG 2 CĂN GIỮA
MẶT BẰNG TẦNG 1 + TẦNG LỬNG + TẦNG 2 CĂN GIỮA
MẶT BẰNG TẦNG 3 + TẦNG THƯỢNG CĂN GIỮA
MẶT BẰNG TẦNG 3 + TẦNG THƯỢNG CĂN GIỮA