BOULEVARD SHOPHOUSE với quy mô 20 sản phẩm, diện tích mỗi sản phẩm từ 120m2 (diện tích sàn xây dựng là 280m2), Giá bán BOULEVARD SHOPHOUSE Venezia Beach từ 13 tỷ.

Mẫu thiết kế BOULEVARD SHOPHOUSE Venezia Beach

Mẫu 1: thiết kế BOULEVARD SHOPHOUSE
Mẫu 1: thiết kế BOULEVARD SHOPHOUSE
Mẫu 2: thiết kế BOULEVARD SHOPHOUSE
Mẫu 2: thiết kế BOULEVARD SHOPHOUSE
THIẾT KẾ TẦNG TRỆT + TẦNG LỬNG + TẦNG 1 CĂN GÓC
MẪU THIẾT KẾ TẦNG TRỆT + TẦNG LỬNG + TẦNG 1 CĂN GÓC
MẪU THIẾT KẾ TẦNG 2 + TẦNG THƯỢNG CĂN GÓC
MẪU THIẾT KẾ TẦNG 2 + TẦNG THƯỢNG CĂN GÓC
MẪU THIẾT KẾ TẦNG TRỆT + TẦNG LỬNG + TẦNG 1 CĂN GIỮA
MẪU THIẾT KẾ TẦNG TRỆT + TẦNG LỬNG + TẦNG 1 CĂN GIỮA
MẪU THIẾT KẾ TẦNG 2 + TẦNG THƯỢNG CĂN GIỮA
MẪU THIẾT KẾ TẦNG 2 + TẦNG THƯỢNG CĂN GIỮA