Detached Villa với quy mô 114 sản phẩm, diện tích mỗi sản phẩm từ 250m2 (diện tích sàn xây dựng là 486m2), Giá bán Detached Villa Venezia Beach từ 18 tỷ.

Thiết kế mắt trước mẫu nhà Detached Villa
Thiết kế mắt trước mẫu nhà Detached Villa
Thiết kế mắt sau mẫu nhà Detached Villa
Thiết kế mắt sau mẫu nhà Detached Villa
Mặt bằng tầng 1 Detached Villa 
Mặt bằng tầng 1 Detached Villa
Mặt bằng tầng 2 Detached Villa 
Mặt bằng tầng 2 Detached Villa
Mặt bằng tầng 3 Detached Villa 
Mặt bằng tầng 3 Detached Villa 
Thiết kế mặt cắt đứng Detached Villa
Thiết kế mặt cắt đứng Detached Villa 
Thiết kế Hình khối hiện đại, đơn giản, tạo hình khối theo chiều ngang, giúp ngôi nhà rộng hơn
Thiết kế Hình khối hiện đại, đơn giản, tạo hình khối theo chiều ngang, giúp ngôi nhà rộng hơn