Thông tin lịch thanh toán toán căn hộ Venice 5&6 thuộc dự án Venezia Beach