𝑽𝒆𝒏𝒆𝒛𝒊𝒂 𝑩𝒆𝒂𝒄𝒉 - 𝑳𝒖𝒙𝒖𝒓𝒚 𝑹𝒆𝒔𝒊𝒅𝒆𝒏𝒄𝒆𝒔 & 𝑹𝒆𝒔𝒐𝒓𝒕 hiện đang là một trong các dự án bất động sản hàng hiệu đắt giá bậc nhất hiện nay, góp phần làm tăng “nhiệt” thị trường Bất động sản nghỉ dưỡng Hồ Tràm - Bình Châu. 

Hình ảnh tiến độ thi công dự án đầu tháng 07/2022

Mặt bằng tổng thể Phase 1
Mặt bằng tổng thể Phase 1
Mặt bằng tổng thể 19 căn Mockup
Mặt bằng tổng thể 19 căn Mockup
Mặt bằng tổng thể khu Boulevard Shophouse
Mặt bằng tổng thể khu Boulevard Shophouse
Mặt bằng tổng thể khu Garden House
Mặt bằng tổng thể khu Garden House
Mặt bằng tổng thể khu Semi Detached Villa
Mặt bằng tổng thể khu Semi Detached Villa
Mặt bằng tổng thể khu Canal Villa
Mặt bằng tổng thể khu Canal Villa
NT Central thi công cốt thép dầm sàn tầng 1 căn góc khu Garden House
NT Central thi công cốt thép dầm sàn tầng 1 căn góc khu Garden House
NT Central thi công coppha dầm sàn tầng 2  khu Canal Villa
NT Central thi công coppha dầm sàn tầng 2  khu Canal Villa

 

NT Việt Hoa dời vị trí MEP chờ Phase 1-Zone 2
NT Việt Hoa dời vị trí MEP chờ Phase 1-Zone 2
NT Việt Hoa dời vị trí MEP chờ Phase 1-Zone 2
NT Việt Hoa dời vị trí MEP chờ Phase 1-Zone 2
NT Việt Hoa test áp đường nước cấp tuyến đường D12
NT Việt Hoa test áp đường nước cấp tuyến đường D12
NT Việt Hoa thí nghiệm K98 lớp 1 CPĐD tuyến đường số 02
NT Việt Hoa thí nghiệm K98 lớp 1 CPĐD tuyến đường số 02
NT Việt Hoa lu lèn lớp 1 CPĐD tuyến đường số 04
NT Việt Hoa lu lèn lớp 1 CPĐD tuyến đường số 04
NT Việt Hoa lu lèn lớp 1 CPĐD tuyến đường số 06
NT Việt Hoa lu lèn lớp 1 CPĐD tuyến đường số 06
Mặt bằng tổng thể khu văn phòng BCH Delta
Mặt bằng tổng thể khu văn phòng BCH Delta
Cổng VPBCH Delta
Cổng VPBCH Delta
Thử tĩnh cọc TH17
Thử tĩnh cọc TH17
Ép cọc thử TH06A
Ép cọc thử TH06A
Ép cọc thử TH25
Ép cọc thử TH25
Ép cọc thử TH26
Ép cọc thử TH26
NT Quang Minh bảo trì đường hạ thế
NT Quang Minh bảo trì đường hạ thế
NT Quang Minh bảo trì đường hạ thế
NT Quang Minh bảo trì đường hạ thế
Sữa chữa hệ thống đèn hồ cá
Sữa chữa hệ thống đèn hồ cá
Nhân công B.QLDA bảo dưỡng cây trồng
Nhân công B.QLDA bảo dưỡng cây trồng