Semi Detached Villa (Biệt thự song lập) với quy mô 159 sản phẩm, diện tích mỗi sản phẩm từ 146m2 (diện tích sàn xây dựng là 330m2), Giá bán mỗi sản phẩm Semi Detached Villa Venezia Beach từ 12 tỷ.

Mẫu thiết kế Semi Detached Villa Venezia Beach

Mẫu thiết kế mặt trước Semi Detached Villa
Mẫu thiết kế mặt trước Semi Detached Villa
Mẫu thiết kế mặt sau Semi Detached Villa
Mẫu thiết kế mặt sau Semi Detached Villa
MẶT BẰNG TẦNG 1 + TẦNG 2
MẶT BẰNG TẦNG 1 + TẦNG 2
MẶT BẰNG TẦNG 3 + TẰNG THƯỢNG
MẶT BẰNG TẦNG 3 + TẰNG THƯỢNG
MẶT CẮT ĐỨNG
MẶT CẮT ĐỨNG